Historie klubu

V modřanském regionu v obvodu MČ Prahy 12 působíme od roku 1988. Areál V Hrobech se nachází za hydrometeorologickou věží, s přístupem z ulic Zelenkovy a K Lesu.
Baseball a softball patřily v minulosti mezi sporty, které byly velmi opomíjeny. V současné době se oba tyto sporty již zabydlely ve sportovním podvědomí naší veřejnosti a stále častěji jsou vidět i na televizních obrazovkách. České reprezentační celky dosahují velmi dobrých výsledků v evropských baseballových a softballových soutěžích. Několik titulů mistrů Evropy v obou pálkovacích hrách hovoří za vše.

Historie sportu
Historicky první zmínka o baseballu v České Republice se vztahuje k roku 1920, kdy v Plzni Na Borech předvedla své baseballové umění Plzeňská YMCA, vzápětí byl sehrán v Praze i první zápas. Novodobá historie baseballu a softballu se datuje k počátkům 60. let, kdy se začala v Praze hrát pravidelná soutěž. V roce 1977 se soutěže rozšířily i do Brna a dalších měst.
Oddíl softballu Tempo Praha vznikl v roce 1963 a podílel se na vzniku soutěží v naší republice. O rok později vzniklo družstvo žen. Baseball začal svoji aktivní činnost v roce 1967. V tomto roce jsme také poprvé získali titul v softballové lize. V dalších letech jsme se stali mnohokrát vítězi ligových soutěží v softballu a baseballu. Naši hráči byli často členy vybraných týmů, kteří se v 70. a 80. letech účastnily zájezdů do západní Evropy a sbírali první mezinárodní zkušenosti.

Historie jednoty
Sportovní historie jednoty začíná rokem 1924, kdy vzniká AFK ZATIŠÍ, později přejmenovaný na TJ SOKOL LHOTKA. V sedmdesátých letech došlo rozvojem soustředěné městské výstavby v této oblasti ke značnému rozšíření členské základny a tělovýchovná jednota sdružovala asi 25 sportovních odvětví a stala se jednou z největších jednot v Praze. Název se v této době změnil na TJ TEMPO PRAHA.

Původní sportoviště
Softballový a baseballový oddíl měl své sídlo na „starém“ Tempu, uprostřed vilové zástavby na Lhotce, ve Vzdušné ulici. Tady bylo na bývalém sokolském cvičišti svépomocí vybudované softbalové hřiště, v bývalé školní jídelně základní školy měl oddíl svou klubovnu. Baseball se hrál většinou na fotbalových hřištích nebo na kromě spartakiád pustém Strahovském stadionu.
Nový areál v Praze 12, na Kamýku, v Zelenkově ulici se začal budovat kolem roku 1988. Postupně se sem přestěhoval nejprve oddíl baseballu a později i softballu.

Současnost
V současné době jednota sdružuje pouze pálkovací hry – baseball a softball, které jsou členy samostatných sportovních asociací. V současné době mají oba oddíly kolem 15 družstev, mládežnických, ženských a mužských, celkem asi 250 členů.
Pro laiky na vysvětlenou, rozdíl mezi oběma sporty je ve velikosti hřiště a míče. Dále pak, že nadhazovači v softballu nadhazují spodem a při baseballu vrchem. Pro širokou veřejnost je možné hrát slowpitch, což je měkčí obměna softballu, nadhoz není prudký a v týmu hraje společně 5 mužů a 5 žen. Ti nejmenší potom hrají na hřišti menším, a aby lépe zvládali odpalovaní, mají měkký míček na stativu, tato varianta se nazývá t-ball.
Začínáme s nejmenšími již kolem věku 6-ti let, kteří hrají t-ball, také žáci mají svému věku upravená pravidla, aby hra měla spád a byla pro děti bezpečná. Práce s mládeží nám začíná přinášet ovoce, byli jsme vyhlášení jako mládežnický superklub a v posledních letech se výchova mládeže odrazila i na obsazení některých reprezentačních družstev ČR, kde máme své reprezentanty. Horní hranice, kdy přestat hrát baseball nebo softball, je na každém z nás. To dokládá tým, jehož věkový průměr je přes padesát let, je složen z hráčů, kteří byli u zrodu klubu, hrají pro radost bez velkého trénování, stále kvalitní hru. Družstva mužů a žen hrají nejvyšší ligové a pohárové soutěže v republice. Kromě pravidelných ligových soutěží pořádáme ročně několik turnajů pro seniorské i mládežnické kategorie. Ze seniorských jen namátkou softballový turnaj „Velikonoční pomlázka“, baseballové turnaje OKI Prague International před prázdninami a v závěru sezóny tradiční „Poslední Homerun“. Zlatý Superpohár pro hráče do 10 let hostil náš areál letos již po čtvrté. V roce 2005 jsme byli spolupořadateli ME v softballu žen, v roce 2013 ME juniorů v baseballu. Často se hlásíme o pořádání mistrovství republiky mládeže v různých kategoriích.

Extraliga muži
1 DRA 11 3 0.786
2 KOT 10 3 0.769
2 OLO 7 4 0.636
4 ARR 7 6 0.539
5 HRO 5 8 0.385
6 TEB 4 7 0.364
7 TIT 3 8 0.250
8 EAG 3 10 0.231
Extraliga ženy
1 JOU 6 1 0,857
2 EAG 5 2 0,714
2 TIT 5 2 0,714
4 KUN 4 2 0,667
5 LED 3 4 0,428
5 SŘE 3 4 0,428
7 SAB 2 4 0,333
8 CHK 0 6 0,000
9 jČR 1 4 0,200
Sponzoři
Partneři